سینما

فیلم ، همچنین به نام movie یا motion picture یا هنر هفتم ، یک هنر بصری است که برای سرگرمی و بیان احساسات و مفاهیم استفاده می شود. فیلم ها آثار هنری هستند که توسط فرهنگ های خاص ایجاد شده اند. آنها آن فرهنگ ها را منعکس می کنند و به نوبه خود بر آنها تأثیر می گذارند. فیلم به عنوان یک شکل هنری مهم ، منبع سرگرمی محبوب و یک وسیله قدرتمند برای آموزش و یا تعلیم شهروندان در نظر گرفته می شود.

آثار هنری سینمایی مهیار اردکانی عبارت اند از :

سالنام اثرعنوان سمت کارگردان
تهیه کننده
LINKS
1398 منگیاصلاح و پردازش رنگک: رسول کاهانی
ت: عباس اکبری
1398شاهینجلوه های ویژه-کامپوزیتک: سالار طهرانی
ت: آرش سجادی
ت: علی گلبهاران

1398محرمانه
(فیلم کوتاه)
تدوین, جلوه های ویژه و
اصلاح و پردازش رنگ
ایمان رحیم پور
1397ماموریت غیر ممکنطراحی گرافیک متحرک، تیتراژ،
جلوه های ویژه-کامپوزیت
ک: یعقوب غفاری
ت: محمود فلاحی
آنونس
1397حضور مخفی یک بیگانه
(فیلم کوتاه)
تیتراژ و آنونسک: الهام اطیابی
ت: مرتضی غفوری
1397انار اصلاح و پردازش رنگ ک: حسین حلاج
ت: ملک قاسمی
1391کاراکتر
(فیلم کوتاه)
کارگردانی وتدوینمهیار اردکانی
1390کلاغ پر، دلفین پرتیتراژ و جلوه های ویژهک: منصور بنی هاشمی
ت: محمد مصطفوی
1388گواهان تاریخدستیار تدوین فیلمخسرو سینایی