آموزش

آموزش در دانشگاه مهیار اردکانی
عکس یادگاری با دانشجویان نیمسال دوم سال 1401 دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 38
(کلاس های مدلسازی سه بعدی، متحرکسازی سه بعدی و کارگردانی انیمیشن)